Proiect CSAPCS

Competente stiintifice si abilitati practice pentru o cariera de succes

PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
2007-2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Investeşte în oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenție: 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului „CSAPCS: Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o carieră de succes”
Beneficiar: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Contract: POSDRU/153/1.1/S/138511

Prezentarea generală a proiectului

„Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o carieră de succes”
Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţeului Prahova şi Alianţa Colegiilor Centenare, desfășoară în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, proiectul „Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o carieră de succes”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea şi implementarea de servicii educaţionale complementare, furnizate pentru 3010 de elevi din licee/colegii/grupuri şcolare de la filiera teoretică- profil real, filiera tehnologică, din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, în vederea creşterii ratei de tranziţie către nivele superioare tehnice de educaţie.
În vederea realizării obiectivului general sunt urmărite parcurgerea următoarelor etape:
- Dezvoltarea şi implementarea de servicii de orientare şi consiliere şcolară, care
să vină în sprijinul orientării vocaţionale şi profesionale a 3600 elevi, de la filiera teoretică- profil real, filiera tehnologică, în vederea facilitării accesului la nivele superioare tehnice de educaţie;
- Dezvoltarea unor instrumente care să faciliteze accesul la o educaţie de calitate
şi care să contribuie la dezvoltarea competenţelor- cheie a 3010 de elevi în vederea îmbunătăţirii performanţelor şcolare;
- Întâmpinarea provocărilor din procesul educaţional, sprijind şi consiliind elevi din învăţământul preuniversitar prin utilizarea instrumentelor didactice, tehnologiilor şi metodologiilor de ultima oră.
Grupul țintă al proiectului „Competenţe ştiinţifice şi abilităţi practice pentru o carieră de succes” este constituit din 3600 de elevi din instituţii din învăţământul preuniversitar, regiunile Sud-Muntenia şi Bucureşti-Ilfov.
Principalele activități prin intermediul cărora vor fi realizate obiectivele propuse în cadrul proiectului sunt:
 Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor, metodelor şi tehnicilor de consiliere şi orientare pentru 3600 elevi din licee, filiera teoretică-profil real şi filiera tehnologică. Acest tip de consiliere vizează sprijinirea elevilor în începerea sau continuarea procesului de autocunoaştere, prin identificarea, dezvoltarea şi valorificarea calităţilor, a aspiraţiilor şi motivaţiilor profesionale de care dispun, în scopul facilitării ulterioare a demersului de acomodare la cerinţele şi specificul unei profesiuni/ciclu educaţional superior;
 Dezvoltarea şi implementarea platformei „eSuport” în vederea extinderii utilizării instrumentelor software pentru îmbunatăţirea activităţii educaţionale. Activitatea presupune dezvoltarea unei platforme – suport educaţional online de videolecţii – care va fi folosită în vederea publicării materialelor didactice şi ca mediu interactiv dedicat învăţării şi autoevaluării, inclusiv în format video, pentru grupul tintă al proiectului;
 Dezvoltarea şi implementarea instrumentului de tip «servicii educaţionale complementare» la nivelul celor 3010 elevi din licee, de la filiera teoretică- profil real şi filiera tehnologică. Activitatea are în vedere pregătirea susţinerii examenului naţional de Bacalaureat, prin acţiunile sale specifice şi se adresează unui numar de 3010 elevi de liceu din grupul ţintă al proiectului. Aceasta activitate se va implementa online, prin intermediul platformei eSuport;
 Dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale pentru 1500 elevi din grupul ţintă al proiectului.
Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:
 3600 de elevi vor beneficia de servicii de orientare/consiliere – învăţământ preuniversitar;
 3010 de elevi vor beneficia de alte servicii de educație (educație extracurriculară, TIC, pilotări de servicii noi);
 1500 de elevi vor fi implicaţi în programe de cetăţenie activă şi educaţie antreprenorială;
PROIECT COFINANŢAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
2007-2013 INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
 30 de unităţi şcolare sprijinite (din care 5 furnizori de formare profesională inițială);
 Ponderea elevilor care şi-au îmbunătăţit performanţele şcolare ca urmare a serviciilor de orientare/ consiliere – învăţământ preuniversitar – 75%;
 1 serviciu educațional nou implementat/validat – învățământ preuniversitar.
Valoarea adaugată a proiectului constă în dezvoltarea de instrumente inovative, creşterea accesului şi participarii la o educaţie de calitate, activităţi de orientare şi consiliere şcolară şi profesională, dezvoltarea de competenţe antreprenoriale în sistem video, familiarizarea elevilor cu domeniul tehnic prin vizite de studiu la o universitate de învăţământ superior tehnic de prestigiu, dezvoltarea unei platforme eLearning la care vor avea acces atât elevii din grupul ţintă, cât şi elevii care doresc să asimileze sau să-şi îmbunătaţească performanţele şcolare.

Capture

 

 

 

 

 

 

 

Capture2