Comisii cu caracter permanent (An scolar 2023-2024)

I. Comisia pentru curriculum

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica  director adjunct
Membrii:
1. Prof. Pascu Georgiana-Liliana & Prof. Dumitru Lucia-Domnița  Responsabili arie curriculară Limbă si comunicare
2. Prof. Marinache Dan & prof. Vintilescu Daniela-Viorica   Responsabili arie curriculară Matematică & Știinte
3. Prof. Filip Irina  Responsabil arie curriculară Om și Societate
4. Prof. Hreniuc Toader  Responsabil arie curriculară Tehnologii- Informatică
Subcomisia diriginților
5. Prof. Barz Adela
6. Prof. Ciocoi Mariana
7. Prof. Puișor Cristian-Silvian
8. Prof. Neagu Ica-Daniela
9. Prof. Pascu Georgiana-Liliana

II. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC)

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Responsabil:
Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
Membrii:
1. Prof. Duță Valentina
2. Prof. Barz Adela-Dumitra
3. Prof. Vișan Alina-Gabriela
4. Prof. Garabedian Claudia-Florina
5. Bănea Roxana  
reprezentant al părinților
6. Pele Rareș-Marian
 reprezentant al elevilor

III. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Secretar:
Dumitru Tanța – laborant
Membrii:
1. Dr. Călugăreanu Lavinia  medic Medicina muncii – serviciu extern
2. Prof. Mustățea Anca-Monica  
director adjunct
3. Prof. Ciocoi Mariana, 
lider sindical  reprezentant salariați
4. Răcman Ionica, secretar șef  reprezentant salariați
5. Toma Mariana, laborant  reprezentant salariați

IV. Comisia pentru controlul managerial intern

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica  director adjunct
Membrii:
1. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
2. Prof. Florescu Cosmin-Ionuț
3. Prof. Puişor Cristian-Silvian  Responsabil Consiliul Profesoral
4. Dinu Georgeta  Șef compartiment Contabilitate
5. Răcman Ionica  Șef compartiment Secretariat
6. Achim Mihaela-Nicoleta – Șef compartiment Administrativ
7. Tănase Ileana-Camelia  Bibliotecar

V. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica  director adjunct
Responsabil:
Prof. Neagu Ica-Daniela  
Membrii:
1. Prof. Florescu Cosmin-Ionuț
2. Prof. Decu Marilena
3. Prof. Oprea Mariana

4. Prof. Bănățeanu Daniel 

VI. Comisia  Anti Bullying.

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica  director adjunct
Responsabil:
Prof. Florescu Cosmin-Ionuț 
Membrii:
1. Prof. Neagu Ica-Daniela
2. Prof. Barz Adela-Dumitra
3. Prof. Pascu Georgiana-Liliana
4. Prof. Dumitrescu Gica
5. Prof. Puișor Cristian-Silvian
6. Prof. Ciocoi Mariana
7. Popescu Marcela
  
reprezentant al părinților
8. Cojocaru Adriana  reprezentant al elevilor

VII. Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică.

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Responsabil:
Prof. Șerban Gabriela-Tincuța  
Membrii:
1. Prof. Constantin Irina
2. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
3. Prof. Pascu Georgiana-Liliana
4. Prof. Dumitrescu Gica