Comisii cu caracter permanent (An scolar 2020-2021)

1. Comisia pentru curriculum

Președinte:
Prof. Dincă Marinela – director adjunct
Membrii:
1. Prof. Mustățea Anca-Monica & Prof. Parapiru Elena-Monica – Responsabili arie curriculară Limbă si comunicare
2. Prof. Neagu Ica-Daniela & prof. Vintilescu Daniela-Viorica  – Responsabili arie curriculară Matematică & Știinte
3. Prof. Puișor Cristian-Silvian – Responsabil arie curriculară Om și Societate
4. Prof. Hreniuc Toader – Responsabil arie curriculară Tehnologii- Informatică
5. Prof. Iscru Gabriela
6. Prof. Dumitrescu Gica
7. Prof. Mustăţea Anca-Monica
8. Prof. Cristian Marioara

2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC)

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Responsabil:
Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
Membrii:
1. Prof. Duță Valentina
2. Prof. Herghelegiu Maricica
3. Prof. Florea Daniela
4. Puișor Cristian-Silvian

3. Comisia pentru controlul managerial intern

Președinte:
Prof. Dincă Marinela – director adjunct
Membrii:
1. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
2. Prof. Florescu Cosmin-Ionuț
3. Prof. Puişor Cristian-Silvian – Responsabil Consiliul Profesoral
4. Dinu Georgeta – Șef compartiment Contabilitate
5. Răcman Ionica – Șef compartiment Secretariat
6. Achim Mihaela-Nicoleta – Șef compartiment Administrativ

4. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

Președinte:
Prof. Dincă Marinela – director adjunct
Responsabil:
Prof. Neagu Ica-Daniela  
Membrii:
1. Prof. Decu Marilena
2. Prof Filip Irina

5. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii: