Comisii cu caracter permanent (An scolar 2022-2023)

I. Comisia pentru curriculum

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Membrii:
1. Prof. Pascu Georgiana-Liliana & Prof. Dumitru Lucia-Domnița - Responsabili arie curriculară Limbă si comunicare
2. Prof. Marinache Dan & prof. Vintilescu Daniela-Viorica  - Responsabili arie curriculară Matematică & Știinte
3. Prof. Filip Irina – Responsabil arie curriculară Om și Societate
4. Prof. Hreniuc Toader – Responsabil arie curriculară Tehnologii- Informatică
Subcomisia diriginților
5. Prof. Barz Adela
6. Prof. Ciocoi Mariana
7. Prof. Puișor Cristian-Silvian
8. Prof. Neagu Ica-Daniela
9. Prof. Hreniuc Toader

II. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC)

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Responsabil:
Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
Membrii:
1. Prof. Duță Valentina
2. Prof. Barz Adela-Dumitra
3. Prof. Vișan Alina-Gabriela
4. Prof. Vintilă Maricica
5. Stână Mihaela –
reprezentant al părinților
6. Maxim Daniela -
reprezentant al elevilor

III. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Secretar:
Dumitru Tanța - laborant
Membrii:
1. Dr. Bădulici Sonia – medic Medicina muncii – serviciu extern
2. Prof. Mustățea Anca-Monica
director adjunct
3. Prof. Ciocoi Mariana -
lider sindical
4. Răcman Ionica, secretar șef – reprezentant salariați
5. Lăzăreanu Nicoleta, laborant – cadru tehnic PSI - reprezentant salariați
6. Achim Mihaela-Nicoleta - Șef compartiment Administrativ

IV. Comisia pentru controlul managerial intern

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Membrii:
1. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
2. Prof. Florescu Cosmin-Ionuț
3. Prof. Puişor Cristian-Silvian – Responsabil Consiliul Profesoral
4. Dinu Georgeta – Șef compartiment Contabilitate
5. Răcman Ionica – Șef compartiment Secretariat
6. Achim Mihaela-Nicoleta – Șef compartiment Administrativ
7. Tănase Ileana-Camelia - Bibliotecar

V. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Responsabil:
Prof. Neagu Ica-Daniela  
Membrii:
1. Prof. Decu Marilena
2. Prof. Oprea Mariana
3. Mușat Violeta 
- reprezentant al părinților
4. Toma Mihai-Rareș 
- reprezentant al elevilor

VI. Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică.

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Responsabil:
Prof. Șerban Gabriela-Tincuța  
Membrii:
1. Prof. Constantin Irina
2. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
3. Prof. Pascu Georgiana-Liliana