Comisii cu caracter ocazional (An școlar 2022-2023)

I. Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Dumitru Tanța - laborant
2. Lăzăreanu Nicoleta - laborant
3. Tănase Ileana-Camelia
- bibliotecar

II. Comisia de îndrumare şi control a bibliotecii;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Prof. Ion Florina-Elena
2. Prof. Vișinescu Alina-Carmen

III. Comisia de selecţionare anuală a documentelor create ce urmează a fi eliminate sau arhivate;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Stan Daniela, secretar – responsabil arhivă
2. Răcman Ionica - secretar șef

IV. Comisia de recepţie și inventariere a bunurilor nou achiziționate;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Prof. Vișan  Elena
2. Prof. Vișinescu Alina-Carmen
3. Prof. Ion Veta 

V. Comisia paritară;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
2. Prof. Ciocoi Mariana - lider de sindicat
3. Prof. Ion Florinela-Magdalena

VI. Comisia de cercetare disciplinară prealabilă pentru personalul didactic și nedidactic;

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Membrii:
1. Prof. Ciocoi Mariana - lider de sindicat
2. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
3. Prof. Hreniuc Toader
4. Prof. Puișor Cristian-Silvian
5. Prof. Marinache Dan

VII. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Responsabil:
Prof. Ioana Nicoleta
Membrii:
1. Prof. Decu Marilena / Prof. Duță Valentina
2. Prof. Garabedian Florina-Claudia
3. Prof. Barz Adela-Dumitra

VIII. Comisia de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventare

Responsabil:
Prof. Hreniuc Toader
Membrii:
1. Prof. Iscru Gabriela
2. Inf. Teodorescu Mădălina
3. Prof. Florescu Cosmin-Ionuț

IX. Comisia pentru elaborarea ROF și ROI a Colegiului Național ”Barbu Știrbei”

Responsabil:
Prof. Mustățea Anca-Monica
Membrii:
1. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
2. Prof. Ciocoi Mariana
3. Prof. Dumitrescu Gica
4. Prof. Dumitru Lucia-Domnița
5. Prof. Marica Carmen-Elena
6. Prof. Marinache Dan
7. Prof. Vișan Elena
8. Prof. Vintilă Maricica
9. Prof. Constantin Irina
10. Prof. Șerban Gabriela-Tincuța
11. Prof. Decu Marilena