Comisii cu caracter ocazional (An școlar 2021-2022)

I. Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Dumitru Tanța - laborant
2. Lăzăreanu Nicoleta - laborant
3. Tănase Ileana-Camelia
- bibliotecar

II. Comisia de îndrumare şi control a bibliotecii;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Prof. Ion Florina
2. Prof. Chingaru Carmen-Cătălina

III. Comisia de selecţionare anuală a documentelor create ce urmează a fi eliminate sau arhivate;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Stan Daniela, secretar – responsabil arhivă
2. Răcman Ionica - secretar șef

IV. Comisia de recepţie și inventariere a bunurilor nou achiziționate;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Prof. Vișan  Elena
2. Prof. Vișinescu Alina-Carmen
3. Prof. Ion Veta 

V. Comisia paritară;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Prof. Dincă Marinela - director adjunct
2. Prof. Mustățea Anca-Monica - lider de sindicat
3. Prof. Dinu Nicolae-Viorel

VI. Comisia de cercetare disciplinară prealabilă pentru personalul didactic și nedidactic;

Președinte:
Prof. Dincă Marinela - director adjunct
Membrii:
1. Prof. Mustățea Anca-Monica - lider de sindicat
2. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
3. Prof. Parapiru Elena-Monica
4. Prof. Hreniuc Toader
5. Prof. Puișor Cristian-Silvian
6. Prof. Marinache Dan

VII. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului;

Responsabil:
Prof. Ioana Nicoleta
Membrii:
1. Prof. Decu Marilena (înlocuitor Prof. Duță Valentina)
2. Prof. Anghel Marian
3. Prof. Barz Adela

VIII. Comisia de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventare

Responsabil:
Prof. Hreniuc Toader
Membrii:
1. Prof. Dinu Nicolae-Viorel
2. Prof. Iscru Gabriela
3. Inf. Teodorescu Mădălina