Comisii cu caracter ocazional (An școlar 2023-2024)

I. Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Membrii:
1. Dumitru Tanța  laborant
2. Tănase Ileana-Camelia  bibliotecar
3. Teodorescu Mădălina  
informatician

II. Comisia de îndrumare şi control a bibliotecii;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Membrii:
1. Prof. Ion Florina-Elena
2. Prof. Vișinescu Alina-Carmen

III. Comisia de selecţionare anuală a documentelor create ce urmează a fi eliminate sau arhivate;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Membrii:
1. Stan Daniela  secretar – responsabil arhivă
2. Răcman Ionica  secretar șef
3. Prof. Mustățea Anca-Monica  Director adjunct
4. Prof. Antonaru Iuliana
5. Prof. Găbreanu Mirela

IV. Comisia de recepţie și inventariere a bunurilor nou achiziționate;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Membrii:
1. Prof. Mustățea Anca-Monica  director adjunct
2. Prof. Vișinescu Alina-Carmen
3. Prof. Dumitrescu Gica
4. Prof. Vișan  Elena

5. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica 

V. Comisia paritară;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Membrii:
1. Prof. Mustățea Anca-Monica  director adjunct
2. Prof. Ciocoi Mariana  lider de sindicat
3. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica

VI. Comisia de cercetare disciplinară prealabilă pentru personalul didactic și nedidactic;

Președinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica  director adjunct
Membrii:
1. Prof. Ciocoi Mariana  lider de sindicat
2. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
3. Prof. Hreniuc Toader
4. Prof. Puișor Cristian-Silvian
5. Prof. Marinache Dan

VII. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului;

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina  director
Responsabil:
Prof. Ioana Nicoleta
Membrii:
1. Prof. Iscru Gabriela
2. Prof. Garabedian Florina-Claudia
3. Prof. Barz Adela-Dumitra
4. Prof. Duță Valentina

VIII. Comisia de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventare

Responsabil:
Prof. Hreniuc Toader
Membrii:
1. Prof. Iscru Gabriela
2. Inf. Teodorescu Mădălina
3. Prof. Florescu Cosmin-Ionuț

IX. Comisia pentru elaborarea ROF și ROI a Colegiului Național ”Barbu Știrbei”

Responsabil:
Prof. Mustățea Anca-Monica  director adjunct
Membrii:
1. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
2. Prof. Ciocoi Mariana
3. Prof. Dumitrescu Gica
4. Prof. Dumitru Lucia-Domnița
5. Prof. Marica Carmen-Elena
6. Prof. Marinache Dan
7. Prof. Vișan Elena
8. Prof. Vintilă Maricica
9. Prof. Constantin Irina
10. Prof. Șerban Gabriela-Tincuța
11. Prof. Decu Marilena