Comisii cu caracter ocazional (An scolar 2020-2021)

1. Comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare;

2. Comisia de îndrumare şi control a bibliotecii;

3. Comisia de selecţionare anuală a documentelor create ce urmează a fi eliminate sau arhivate;

4. Comisia de recepţie și inventariere a bunurilor nou achiziționate;

5. Comisia paritară;

6. Comisia de cercetare disciplinară prealabilă pentru personalul didactic și nedidactic;

7. Comisia de inventariere anuală a patrimoniului;

8. Comisia de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventare