Comisii cu caracter temporar (An scolar 2021-2022)

I. Comisia pentru întocmirea orarului

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Responsabil:
Prof. Ion Florinela-Magdalena
Membrii:
1. Prof. Vișan Elena
2. Prof. Duță Valentina

II. Comisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar – Bani de liceu, Euro200 etc.

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Dincă Marinela - director adjunct
Membrii:
1. Prof. Dumitrescu Gica
2. Prof. Șerban Gabriela-Tincuța
3. Secretar șef -  Răcman Ionica
4. Secretar – Stan Daniela
5. Informatician – Stan Ionuț

III. Comisia pentru verificarea ritmicităţii notării, monitorizarea frecvenței și disciplinei școlare

Președinte:
Prof. Dincă Marinela - director adjunct
Responsabil:
Prof. Decu Marilena
Membrii:
1. Prof. Vișinescu Alina-Carmen
2. Prof. Barz Adela

IV. Comisia pentru imagine și site-ul școlii

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Dincă Marinela - director adjunct
Responsabil:
Prof. Hreniuc Ema-Augustina
Membrii:
1. Informatician – Stan Ionuț
2. Prof. Barz Adela-Dumitra 
3. Prof. Găbreanu Mirela 

V. Comisia de etică

Responsabil:
Prof. Decu Marilena
Membrii:
1. Prof. Vintilă Maricica
2. Prof. Ion Veta

VI. Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Informatician – Stan Ionuț – administrator SIIIR
2. Răcman Ionica – secretar șef
3. Stan Daniela – secretar
4. Dinu Georgeta – contabil șef
5. Achim Mihaela-Nicoleta – administrator de patrimoniu
6.  Teodorescu Mădălina - Informatician
7. Prof. Marica Carmen-Elena
8. Prof. Vișan Elena

VII. Comisia pentru consiliere şi orientare socio-profesională

Președinte:
Prof. Dincă Marinela - director adjunct
Responsabil:
Prof. Mihai Simona-Oana
Membrii:
1. Prof. Vișan Elena
2. Prof. Constantin Irina
3. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
4. Prof. Barz Adela-Dumitra

VIII. Comisia pentru programe, proiecte educative școlare şi extracurriculare

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Dincă Marinela - director adjunct & coordonator proiecte Erasmus+
Responsabil:
Prof. Ion Veta – consilier educativ
Membrii:
1. Prof. Antonaru Iuliana
2. Prof. Florescu Cosmin-Ionuț
3. Prof. Marica Carmen-Elena
4. Prof. Filip Irina
5. Prof. Oprea Mariana 
6. Prof. Barz Adela-Dumitra
7. Prof. Vintilă Maricica
8. Prof. Mihai Simona-Oana

IX. Comisia SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară)

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Responsabil:
Prof. Oprea Mariana
Membrii:
1. Prof. Ion Veta
2. Prof. Barz Adela-Dumitra