Comisii cu caracter temporar (An scolar 2022-2023)

I. Comisia pentru întocmirea orarului

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Responsabil:
Prof. Ion Florinela-Magdalena
Membrii:
1. Prof. Vișan Elena
2. Prof. Duță Valentina
3. Prof. Vișan Alina-Gabriela
Responsabil repartizare săli:
Prof. Marica Carmen-Elena

II. Comisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar – Bani de liceu, Euro200 etc.

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Dincă Marinela
Membrii:
1. Prof. Duță Valentina
2. Prof. Șerban Gabriela-Tincuța
3. Secretar șef -  Răcman Ionica
4. Secretar – Stan Daniela
5. Informatician – Stan Ionuț

III. Comisia pentru verificarea ritmicităţii notării, monitorizarea frecvenței și disciplinei școlare

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte:
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Responsabil:
Prof. Decu Marilena
Membrii:
1. Prof. Vișinescu Alina-Carmen
2. Prof. Barz Adela-Dumitra
3. Prof. Ion Florina-Elena
4. Prof. Ciocoi Mariana
5. Prof. Preda Ana-Grațiela
6. Prof. Marinache Dan
7. Lab. Lăzăreanu Nicoleta
8. Lab. Dumitru Tanța
9. Bibl. Tănase Camelia
10. Inf. Teodorescu Mădălina
11. Inf. Stan Ionuț

IV. Comisia pentru imagine și site-ul școlii

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Responsabil:
Prof. Hreniuc Ema-Augustina
Membrii:
1. Inf. Stan Ionuț
2. Prof. Barz Adela-Dumitra 
3. Prof. Găbreanu Mirela
4. Prof. Antonaru Iuliana
5. Prof. Mihai Simona-Oana
6. Prof. Ion Florina-Elena
7. Prof. Ioana Nicoleta
8. Prof. Dăscălescu Claudia
9. Prof. Ion Veta

V. Comisia de etică

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Responsabil:
Prof. Decu Marilena
Membrii:
1. Prof. Vintilă Maricica
2. Prof. Ion Veta

VI. Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Stan Ionuț - Informatician (administrator SIIIR)
2. Răcman Ionica – secretar șef
3. Stan Daniela – secretar
4. Dinu Georgeta – contabil șef
5. Achim Mihaela-Nicoleta – administrator de patrimoniu
6.  Teodorescu Mădălina - Informatician
7. Prof. Marica Carmen-Elena
8. Prof. Vișan Elena

VII. Comisia pentru consiliere şi orientare socio-profesională

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Responsabil:
Prof. Mihai Simona-Oana
Membrii:
1. Prof. Vișan Elena
2. Prof. Constantin Irina
3. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica
4. Prof. Barz Adela-Dumitra

VIII. Comisia pentru programe, proiecte educative școlare şi extracurriculare

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Responsabil:
Prof. Ion Veta – consilier educativ
Membrii:
1. Prof. Antonaru Iuliana
2. Prof. Florescu Cosmin-Ionuț
3. Prof. Marica Carmen-Elena
4. Prof. Filip Irina
5. Prof. Oprea Mariana 
6. Prof. Barz Adela-Dumitra
7. Prof. Vintilă Maricica
8. Prof. Mihai Simona-Oana
9. Prof. Neagu Ica-Daniela
10. Prof. Ion Florina-Elena
11. Prof. Decu Marilena
12. Prof. Ioana Nicoleta
13. Prof. Ciocoi Mariana
Coordonator proiecte Erasmus+:
1. Prof. Dincă Marinela

IX. Comisia SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară)

Președinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Vicepreședinte
Prof. Mustățea Anca-Monica - director adjunct
Responsabil:
Prof. Oprea Mariana
Membrii:
1. Prof. Ion Veta
2. Prof. Barz Adela-Dumitra
3. Prof. Dăscălescu Claudia
4. Prof. Ciocoi Mariana
5. Prof. Garabedian Florina-Claudia