Comisii cu caracter temporar (An scolar 2020-2021)

1. Comisia pentru întocmirea orarului

Responsabil:
Prof. Ion Florinela-Magdalena
Membrii:
1. Prof. Vișan Elena
2. Prof. Duță Valentina

2. Comisia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar – Bani de liceu, Euro200 etc.

Presedinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Prof. Dumitrescu Gica
2. Prof. Șerban Gabriela-Tincuța
3. Secretar șef -  Răcman Ionica
4. Informatician – Stan Ionuț

3. Comisia pentru verificarea ritmicităţii notării, monitorizarea frecvenței și disciplinei școlare

Presedinte:
Prof. Decu Marilena  
Membrii:
1. Prof. Vișan Alina-Gabriela
2. Prof. Ion Florina-Elena

4. Comisia pentru imagine și site-ul școlii

Responsabil:
Prof. Hreniuc Ema-Augustina
Membrii:
1. Informatician – Stan Ionuț - administrator site
2. Informatician – Teodorescu Mădălina – administrare LCD-uri din școală
3. Prof. Barz Adela-Dumitra – organizare expoziții
4. Prof. Găbreanu Mirela – organizare târguri

5. Comisia de etică

Responsabil:
Prof. Decu Marilena
Membrii:
1. Prof. Vintilă Maricica
2. Prof. Ion Veta

6. Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR

Presedinte:
Prof. Amza Eufrosina - director
Membrii:
1. Informatician – Stan Ionuț – administrator SIIIR
2. Răcman Ionica – secretar șef
3. Dinu Georgeta – contabil șef
4. Achim Mihaela-Nicoleta – administrator de patrimoiu
5. Prof. Marica Carmen-Elena
6. Prof. Vișan Elena

7. Comisia pentru consiliere şi orientare socio-profesională

Responsabil:
Prof. Mihai Simona-Oana
Membrii:
1. Prof. Vișan Elena
2. Prof. Constantin Irina
3. Prof. Vintilescu Daniela-Viorica

8. Comisia pentru programe, proiecte educative școlare şi extracurriculare

Responsabil:
Prof. Florescu Cosmin-Ionuț – consilier educativ
Membrii:
1. Prof. Antonaru Iuliana – evenimente istorice
2. Prof. Dinu Viorel – evenimente sportive
3. Prof. Vișinescu Alina-Carmen - evenimente culturale și artistice
4. Prof. Rogoz Răzvan-Daniel - evenimente culturale și artistice
5. Prof. Marica Carmen-Elena – proiecte europene
6. Prof. Dincă Marinela – proiecte Erasmus+
7. Prof. Oprea Mariana – psiholog, proiecte din mediul social defavorizat