Misiune, Viziune, Valori

Valori de bază promovate de Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei”:

·         Excelenţă academică.
·         Relaţii de colaborare.
·         Respect pentru opinii divergente.
·         Asumarea angajamentului faţă de comunitate.
·         Fiecare elev este important pentru noi şi merită şansa oportunităţilor academice.
·         Învăţăre personalizată, cooperantă şi reflexivă.
 

Colegiul Naţional “Barbu Ştirbei” urmăreste ca elevii:

·         Să contribuie pozitiv la bunăstarecomunităţii în care trăiesc.
·         Să fie responsabili pentru deciziile şi comportamentul lor.
·         Să rezolve conflictele într-o manieră pozitivă.
·         Să îi respecte pe ceilalţi.
·         Să-si exercite drepturile şi responsabilităţile într-o societate democratică.

  

Viziunea Colegiului Naţional “Barbu Ştirbei”

Excelență prin tradiție

Misiunea  Colegiului Naţional “Barbu Ştirbei”

Colegiul  nostru  este o instituţie de învăţământ care susţine şi probează calitatea prin promovarea valorilor, dezvoltarea armonioasă a competenţelor de bază, în acord cu nevoile tinerilor şi ale comunităţii, urmărind adaptarea socio-economică şi culturală a adolescenţilor, conştienţi de responsabilităţile  şi de importanţa implicării lor într-un sistem competitiv, schimbător, cu valente europene.

Colegiul se va transforma într-un real centru deschis de promovare a ştiinţei şi culturii la nivel local, naţional şi european prin:

-  furnizarea de programe educaţionale moderne;
- crearea mediilor de învăţare atractive, inovative, trans-curriculare, utilizând  calculatorul;
-  dezvoltarea unei viziuni de cooperare internaţională;
-  dezvoltarea capacităţii de a lucra constructiv în echipă.