Cabinet psihopedagogic

CABINETUL DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
AL COLEGIULUI NATIONAL BARBU STIRBEI-CALARASI

Profesor consilier scolar,
Oprea Mariana
Grad didactic I
Studii universitare: Universitatea Bucuresti/ Universitatea ,,Ovidius,,
Judetul Constanta – Licenta in Psihologie-
Studii postuniversitare: Master Terapie Cognitiv – Comportamentala
Master in Psihologia Muncii
–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ACTIVITATI
desfasurate de Consilierul școlar în cadrul Cabinetului Psihopedagogic:

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ:

1.1 Realizează analiza de nevoi a beneficiarilor din unitatea de învăţământ;

1.2 Elaborează documentele funcţionale ale cabinetului de asistență psihopedagogică, în concordanţă cu rezultatele analizei de nevoi şi cu specificul activităţii de consiliere (stabilirea, aprobarea și afișarea programului de lucru la cabinetul de asistență psihopedagogică, planul de activităţi, registrul de evidență al activităţilor,  fișa de consiliere/psihopedagogică, fișe de orientare a carierei, planificarea pentru activităţile opţionale şi alte documente specifice activității de consiliere);

1.3 Propune şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea;

1.4 Propune în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri/discipline opţionale vizând dezvoltarea personală a elevilor;

1.5 Elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale prin învăţământul profesional şi liceal, precum şi tipurile de unităţi de învăţământ din cadrul reţelei şi alte tipuri de studii în funcţie de nevoile identificate.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ:

2.1 Asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice pe diferite  problematici: cunoaştere si autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor copil-şcoală-familie;

2.2 Asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

2.3 Realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor la solicitarea parintilor/tutorilor legali;

2.4 Rsigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;

2.5 Recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor – centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice; inclusiv a evaluării complexe a elevilor cu TSI.

2.6 Organizează lectorate pentru părinţi cu tematică specifică domeniului de consiliere şcolară;

2.7 Sprijină şi asigură asistenţa şi consilierea metodologică a cadrelor didactice;

2.8 Oferă servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi şi cadre didactice.

2.9 Conform OM 3124/2017, profesorul consilier școlar, prin exercițiul practicii didactice sau prin cursuri de formare continuă în domeniul TSI devine persoană – resursă și își asumă, în relație cu  consiliul profesoral al școlii/școlilor unde funcționează cabinetul școlar/interșcolar, următoarele atribuții:

2.9.1. furnizează indicaţii de bază despre instrumentele compensative şi măsurile de dispensare cu scopul de a se realiza o intervenţie didactică, cât mai adecvată şi personalizată;

2.9.2. colaborează, acolo unde este nevoie, la elaborarea strategiilor destinate depăşirii problemelor din clasele cu elevi cu TSI;

2.9.3. oferă suport colegilor în privinţa unor materiale specifice didactice şi de evaluare, inclusiv în elaborarea planului didactic personalizat;

2.9.4. se îngrijeşte de punerea la dispoziţie a bibliografiei necesare cadrelor didactice în interiorul instituţiei;

2.9.5. difuzează şi face publice informaţiile legate de formările specifice sau de aducere la zi;

2.9.6. furnizează informaţii legate de site-uri sau platforme online pentru împărtăşirea bunelor practici pe tema TSI;

2.9.7. îndeplineşte rolul de mediator între colegi din aceeaşi clasă, cadru didactic şi familii;

2.9.8. informează eventualele cadre didactice nou-venite în clasele cu elevi cu TSI;

2.9.9. promovează dezvoltarea competenţelor colegilor profesori, acţionând pentru susţinerea  elevilor cu TSI şi sprijinirea acestora de către profesorii clasei.

2.9.10. întreprinde acțiunile specifice, în timp optim, după semnalarea de către cadrele didactice sau părinți, a întârzierilor în achiziția abilităților școlare ale elevilor cu TSI.

3. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII  CJRAE CĂLĂRAȘI ŞI A UNITĂŢII/UNITĂȚILOR ŞCOLARE:

3.1 Se implică în realizarea ofertei educaţionale; 

3.2 Iniţiază şi derulează proiecte şi parteneriate;

3.3 Participă la consiliile profesorale, sedinţele cu părinţii şi, după caz, la alte acţiuni organizate de unitatea de învăţământ;

3.4 Participă, la solicitarea unităţii/unităţilor de învăţământ şi/sau a CJRAE/CJAP Călăraşi, la diverse proiecte şi programe educationale;

 3.5 Colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăsoară activităţi în sfera educaţională;

 3.6 Colaborează cu cabinetele logopedice;

 3.7 Colaborează cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin;

 3.8 Colaborează cu mediatorii şcolari;

 3.9 Conform OMEN 3597/2014, respectă conduita profesională, în acord cu Codul de Etică Profesională și Regulamentul de Organizare Internă al CJRAE Călărași, astfel:

  3.9. (1) manifestă atitudini morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

  3.9. (2) respectă și promovează deontologia profesională.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Galerie foto

 • 20181204_095055
  20181218_111542
  20190227_082056
  20190509_120303
 • DSC00724
  20170323_094142
  20170323_094741 - Copy
  20170407_111949 - Copy
 • 20170509_121638
  20171004_162232
  20171222_110609
  20180326_112029 (1)
 • 20180326_115637 (1)
  20180326_115924
  20180509_110632 (2)
  20180512_101406
 • 20180516_134639
  20181204_091531