“Collective Education”, cod proiect ROBG 188

Colegiul Național Barbu Știrbei, alături de Asociația Eurointegra din Bulgaria, ”Colegiul Economic”, Colegiul ”Ștefan Bănulescu” Calarași din România și Liceul de matematică și științele naturii  “Sv. Kliment Ohridski” Silistra, Bulgaria implementează un proiect în cadrul Programului INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA, Axa prioritară 5- ”O regiune eficientă”.

Proiectul, cu titlul ”Collective Education”, cod proiect ROBG 188, se va  implementa pe o durată de 2 ani, valoarea totală a proiectului fiind de 1.371,878,38  Euro. Proiectul propune o abordare comună pentru cursurile de consiliere și orientare  prin implicarea instituțiilor/organizațiilor relevante din România și Bulgaria.

        Obiectivele proiectului sunt:

  1. Module educaționale adaptate în funcție de particularitățile vârstei, nevoile identificate ale grupului, opțiunile și cererile acestora;
  2. Dezvoltarea sistemului educațional prin introducerea cursurilor fără manual și profesori inițiați să folosească noua tehnologie;
  3. Profesori ce  discuta liber cu elevii pe baza experiențelor si cunoștințelor proprii;
  4. Parteneriate cu instituțiile publice relevante în dezvoltarea proiectului educațional.

În cadrul proiectului, 2 cabinete vor fi echipate complet cu table interactive, calculatoare, video proiector, aer conditionat, mobilier. De asemenea 3 clase vor fi adaptate și echipate pentru platforma e-learning, platforma care va face lecțiile de dirigenție mai atractive și adaptate la noua tehnologie.
Platforma de învățare va conecta parteneri, profesori, elevi  și va oferi tuturor celor implicați o sursă de informație și o colecție digitală de documente relevante în domeniul educației.  În aceste clase se vor desfășura următoarele module educaționale:
-        Educație pentru sănătate
-        Educația sexuală
-        Educație preventivă (droguri, alcool și tutun)
-        Educație pentru siguranța rutieră
-        Educație pentru petrecerea timpului liber
-        Educație în caz de urgență
-        Educație și cultură

Modulele se vor desfășura pe fiecare an școlar și vor fi realizate sub forma unor lecții interactive, accesate pe platforma e-learning ce va fi dezvoltată de Asociația Eurointegra.

Collective Education