Comenius 2013 – 2015

PROIECT BILATERAL COMENIUS 
“Friends in Cultures” 
Nr. de referinta: COM-13-PBL-45-CL-RO-TR 
Perioada: 01.08.2013 – 31.07.2015

Colegiul National “Barbu Stirbei” anunţă derularea proiectului de Parteneriat Bilateral Comenius “Friends in Cultures” în perioada septembrie 2013 – iulie 2015.

Parteneri: 
• Colegiul National “Barbu Stirbei” Calarasi, Romania (coordonator)
• Mareşal Fevzi Çakmak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Samsun, Turcia

Obiectivele proiectului: - îmbunătăţirea cunoașterii culturii și valorilor proprii;
- dezvoltarea cunoștințelor privind diversitatea culturală a unei alte țări;
- sa compare metodele de predare, strategiile didactice, organizarea clasei si curriculumul şcolar;
- îmbunătățirea metodelor de predare și de evaluare prin intermediul TIC și dezvoltarea competențelor digitale;
- formarea unor atitudini pozitive, respectul pentru diversitate şi pentru identitatea celor percepuţi ca fiind diferiţi;
dezvoltarea sentimentului de cetatenie europeana in randul participantilor;
- recunoașterea asemănărilor și a deosebirilor dintre culturi;
- trezirea interesului si respectului pentru patrimoniul cultural din alte tari;
- dezvoltarea abilităților de comunicare atât limba engleză cat și în limba romana si turca;
- dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor participanti.

Limba oficială de comunicare a proiectului este limba engleză.

Echipa de proiect: 65 elevi (clasele IX-XI) şi 7 cadre didactice.

• Cel putin 20 de elevi al colegiului vor participa la mobilitatea care va avea loc in tara partenera si vor fi găzduiti de elevi din instituţia parteneră;
• La mobilitatea care va avea loc in România elevii au obligaţia de a găzdui la rândul lor elevii participanti din ţara partenera;
• Durata unei mobilitati este de minim 10 zile;
• Fiecare instituţie parteneră va organiza o reuniune de proiect pentru profesori si o mobilitate pentru elevi;
• Grantul proiectului acoperă cheltuielile de transport pentru elevi si de subzistenta.

Calendarul reuniunilor de proiect si al mobilitatilor:

• 19-22 septembrie 2013, reuniune de proiect, Calarasi, Romania;
• Mai 2014, mobilitate elevi, Samsun, Turcia;
• Septembrie 2014, reuniune de proiect, Samsun, Turcia;
• Mai 2015, mobilitate elevi, Calarasi, România.

Elevii care doresc să participe în proiect trebuie sa depună un dosar la secretariatul liceului cu documentele de mai jos şi să susţină un interviu cu echipa de management a proiectului.

Dosarul va conţine:

• CV în format european;
• dovada mediei 10 la purtare în ultimii 3 ani (confirmată de prof. diriginte şi secretariat);
• cerere tip conform modelului;
• scrisoare de intenţie & anexă la scrisoarea de intenţie semnată de candidat în care să precizeze modul în care îşi propune să disemineze rezultatele proiectului;
• recomandarea profesorului diriginte conform modelului;
• copie după buletin;
• acordul părintelui pentru participarea elevului în proiect conform modelului;
• aviz medical privind afecţiunile cronice şi factorii de risc pentru elevii care participa la mobilitate.

Perioada de depunere a dosarelor: 14 – 25 octombrie 2013.
Planificarea la interviu va fi anunţată ulterior pe site-ul colegiului.
Selecţia se va face de către echipa de management a proiectului în urma evaluării dosarelor şi a susţinerii interviului.
Rezultatele procesului de selecţie nu sunt contestabile.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi coordonatorul de proiect la adresa de email sau în timpul programului şcolar.

Data anunţului: 14.10.2013 
Profesor Dinca Marinela (email: marinela_dinca@yahoo.com)
Coordonator de proiect 
Colegiul National “Barbu Stirbei” Calarasi