Vernisaj 14 ianuarie

Învățământul superior de artă românesc se susține și de această dată prin aportul Facultății de Artă, a Universității de Vest din Timișoara ce continuă și dezvoltă tradiția disciplinelor consolidate cu experimentul modernității. În cazul de față, clasa maestrului Ion Tițoiu,  întrunește studenți din multiple specializări pe lângă gravori expun studenți pictori, sculptori, designeri și de arte decorative. Diversitatea bazei de selecție ce reflectă întreaga structură a facultății noastre, considerăm că a funcționat ca o condiției a calității cât și o garanție a dezvoltării învățământului de artă românesc în viitor.

Decanul Facultății de Arte
Dumitru Șerban

Expoziția clasei de gravură a maestrului Ion Tițoiu.

Selecția de față, ce cuprinde gravuri de Ion Tițoiu și a celor mai buni studenți ai săi, se remarcă prin oferta artistică excepțională a îmbinării virtuozității tehnice de limbaj plastic cu bogăția ofertei semantice de o rară amploare. Modernitatea și varietatea limbajului, în acest caz, rezultă din efectul sinergic al surselor arhetipale citând, invocând și recuperând civilizația imaginii a marilor culturi orientale și mediteraniene, printr-o prezentare ludică integratoare din care nu lipsește tensiunea aluziilor la cea mai fierbinte actualitate. Îmbinând valorile consacrate din istoria culturii și a tradiției gravurii cu expresia artistică a sensibilității prezentului, colecția de față reușește o sinteză artistică amplă și convingătoare într-un prezent măcinat de multiple crize axiologice.

Secretar științific al Facultății de Artă
Lector David Carol

afis Ion Titoiu