Examenul național de Bacalaureat Sesiunea iunie- iulie 2022

Legislație și calendar:

1.     Ordin BAC 2022: Ordin nr. 5.151/ 30 august 2021

2.     Metodologie BAC 2022 (în vigoare): METODOLOGIA din 31 august 2010

Prevederi metodologie organizare si desfășurare corecta Examen de Bacalaureat

Extras OME 5.151_2021 

Competențe:

Proba A – proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

Data: 06-07.06.2022

  1. Repartiția candidaților pe săli, date și ore: documentul Repartizare candidati_oral_romana
  2. Comunicați orice eroare/ problemă la Secretariat
  3. Cu excepția primei grupe, candidații se vor prezenta cu cel puțin 1/2 oră înainte de ora programată
  4. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris
  5. Sălile de examen sunt la P.1, P.2, P.3 (parter) Corpul B,C
  6. Sala bagaje: D.4 (demisol) Corpul A
  7. Nu este permisă intrarea în săli cu obiecte/ materiale interzise în sălile de examen
  8. Frauda/ tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen
  9. Sălile de examen sunt supravegheate audio-video 

Succes!