Anunț contestații MIJLOACE ELECTRONICE

EXAMEN DE BACALAUREAT NATIONAL 2020
C.E. 620- COLEGIUL NATIONAL BARBU STIRBEI

ANUNȚ
DEPUNERE CONTESTAȚII PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

Formularele necesare depunerii contestațiilor (cerere, declarație-tip în care se menționează faptul că s-a luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere) prin mijloace electronice vor fi disponibile pe site-ul www.cnbs.ro

Formularele completate și semnate se vor transmite la adresa de e-mail: contestatiicnbs@gmail.com

Model cerere: download

Președinte C.E.
Prof. Vasile Monica