Conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice

COLEGIUL NAŢIONAL „BARBU ŞTIRBEI” CĂLĂRAŞI
Str. Prelungirea Bucuresti , Nr. 133-147
Telefon 0242312968
Fax – 0242312343
E-mail: cn.barbustirbei@gmail.com

          Nr.301 din 14.02.2020

 

Conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice /catedrelor vacante, pentru toate etapele de mobilitate,   conditii analizate si aprobate in Consiliul de administratie al Colegiului National „Barbu Stirbei” Calarasi din data de 31.01.2020 sunt:

  • Nota peste 7.00 la inspectia la clasa

DIRECTOR,
PROF. AMZA EUFROSINA