Intensiv si bilingv engleza

OMEC nr. 5460/31.08.2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare.

Ordinul nr. 5543/12.12.2019 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională.

Nota MEN nr. 37471/12.09.2019Precizări metodologice privind studiul limbilor moderne în regim intensiv și bilingv.

Ordinul nr. 4797/2017 privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Ordinul nr. 3410/2009 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică și vocațională, cursuri de zi.