Proiecte educative

Documente utile

  • OMEC-nr.-559716.12.2019
  • Ord 3015_2019 modificare Metodologie_Anexa Ord 3035_2012
  • Ordin 4203_2018_Meotodologie-cadru competitii scolare
  • ORDIN nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare
  • Anexa OMEC nr.3240 – Activitati regionale
  • CAEN finantate – 2020
  • CAEN nefinantate – 2020
  • CAER 2020
  • Ordin 3.016/2019 privind aprobarea Calendarului competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale în 2019