Invătământ preuniversitar

LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011
(https://www.edums.ro/2019-2020/L.1_2011_%C3%AEn%20vigoare%20din%2018%20mai%202020.pdf)
Legea educaţiei naţionale – Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 15 mai 2020.

ORDIN Nr. 5.447
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

ORDIN Nr. 5.545
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Ordinul nr. 5487/1494/31.08.2020  (M.E.C., M.S.)
pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

O. nr.4.259/827/15-05-2020 (M.E.C., M.S.)
ORDIN al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire si combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învătământ, institutiile publice si toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării

O. nr.4.249/13-05-2020 (M.E.C.)

ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 5.079/2016

O. nr.4.135/21-04-2020 (M.E.C.)

ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si/sau întărirea capacitătii sistemului de învătământ preuniversitar prin învătare on-line.

LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017
Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

ORDONANŢĂ MILITARĂ Nr. 2/2020 din 21 martie 2020
Măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

LEGE nr. 19/2020 din 14 martie 2020
Acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţămât.

ORDIN nr. 4165/ 2018 din 24 iulie 2018
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Ordinul MEN nr. 5461 din 2018
Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011 E

ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 
Aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar

ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016
Aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funtionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Legea 53/ 2003
Codul muncii